Izložba

Izložba „Holokaust u Srbiji“ nastala je kao deo istraživačkog projekta Centra za primenjenu istoriju „Mapiranje Holokausta – mesta sećanja u Srbiji“ podržanog od strane Američke ambasade u Beogradu, o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata kao mestima sećanja. Izložba je namenjena đacima osnovnih i srednjih škola u Srbiji, koji će se kroz arhivske dokumente, fotografije, novinske članke i prateće istorijske tekstove, upoznati sa istorijom Roma i Jevreja u Srbiji pre Drugog svetskog rata, dešavanjima u Srbiji za vreme okupacije i prvim progonima Jevreja i Roma, mestima stradanja i logorima u Srbiji, ali i o otporu i spašavanjima Jevreja i Roma od strane njihovih sunarodnika i komšija. 

Na izložbi je predstavljena i prateća publikacija o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji, koja govori o mestima koja su za hiljade ljudi bila poslednje odredište pre smrti. Ovim putem smo želeli da posebno skrenemo pažnju na sadašnje stanje tih mesta. Dok su neka od njih obeležena i pretvorena u memorijale i muzeje, mnoge od lokacija nemaju nikakva obeležja koja bi ukazala da su se tu nalazili koncentracioni logori.

Izložba je tokom 2020. godine predstavljena u Beogradu i Novom Bečeju, a zbog aktualne epidemiološke situacije izložbe u Boru, Šapcu, Trsteniku i Lazarevcu su odložene i biće predstavljene u online formatu.

Prva izložba otvorena je 2. marta u Prvoj beogradskoj gimnaziji  a nakon toga otvorena je i u Narodnoj biblioteci u Novom Bečeju.

Autor izložbe: Milovan Pisarri 
Koordinatorka projekta: Ružica Dević
Dizajn izložbe: škart

 

 

 

 

 

Projekat je podržala Ambasada SAD u Beogradu

 
Pogledajte izložbu

 

izlozba1
 
izlozba 2
izlozba3
izlozba4
izlozba5