Logor na Crvenom krstu – Arhivske fotografijeTimeline

1941 - 1944. godine

preko 30.000 zatočenika

nepoznat broj žrtava

Fotografije logora

 
Lokacija

Nekadašnji izgled logora na Crvenom krstu.

Izvor: M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu u Nišu, ISI-Narodna knjiga, Beograd 1983.

Logor

Skica sobe logoraša i zgrada logora.

Izvor: M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu u Nišu, ISI-Narodna knjiga, Beograd 1983

Logor

Bodljikava žica oko logora.

Izvor: M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu u Nišu, ISI-Narodna knjiga, Beograd 1983