Logor Topovske šupe – Arhivske fotografijeTimeline

avgust - novembar 1941. godine

oko 5.000 muških Jevreja, oko 1.500 muških Roma

svi streljani u stratištima oko Beograda

Žrtve

Porodica Piliš iz Zrenjanina sa jevrejskim znacima na putu za Topovske šupe u posetu svojim srodnicima oktobra 1941.

Izvor: Jevrejski istorijski muzej

 
Logor

Ulaz u kompleks Autokomande pre Drugog svetskog rata.

Izvor: Rena Redle, Milovan Pisarri, Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu. Priručnik za čitanje grada, FPI, Beograd 2014

 
Lokacija

Beograd slikan iz vazduha 1944. godine, od strane savezničke avijacije. U sredini, pored kružnog toka (s desne gornje strane), vidljiv je kompleks Autokomande.

Izvor: Home Interview With WWII Veteran Army Air Corps 1st Lt. Martin Weinstein -part III, War Stories, www.akisolomos.wordpress.com