Lokacije logora

Mapa lokacija logora

Na mapi se nalaze lokacije najvećih logora za Jevreje i Rome tokom Drugog svetskog rata u Srbiji i lokacija najvećih mesta stradanja.

Mapirani logori: Topovske šupe, Staro sajmište, Banjički logor, Novi Bečej, Šabac, Crveni krst – Niš, Subotica, Zrenjanin i Borski rudnik.

Mapirana mesta stradanja: Jajinci, Rakovica, Ledine, Bubanj potok, Deliblato, Jabuka, Zasavica, Kragujevac, Kraljevo, Bubanj – Niš, Leskovac i Novi Sad.

Logori su označeni narandžastom bojom na mapi a mesta stradanja crvenom. Klik na kružiće u boji vodi do stranica sa više informacija o lokacijama.

Lokacije logora

Mapirano je devet lokacija na kojima su se za vreme Drugog svetskog rata nalazili logori za Jevreje i Rome u Srbiji.

O svakom od ovih mesta napisan je kratak istorijski tekst koji sadrži najvažnije podatke o ljudima koji su internirani, o komandnoj strukturi i o samom logoru. Navedeni su i najbitniji izvori – publikacije ili arhivski materijal. Pored teksta nalaze se fotografije koje prikazuju aktuelno stanje bivših logora, a osim u nekoliko slučajeva gde ih nije bilo moguće pronaći, i istorijske fotografije.