Publikacija

 
Publikacija koja se nalazi pred čitaocem rezultat je istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Mapiranje Holokausta: mesta sećanja u Srbiji“, podržanog od strane Američke ambasade u Beogradu. Mapirano je ukupno devet lokacija na kojima su se za vreme Drugog svetskog rata nalazili logori za Jevreje i Rome u Srbiji. O svakom od ovih mesta napisan je kratak istorijski tekst koji sadrži najvažnije podatke o ljudima koji su internirani, o komandnoj strukturi i o samom logoru. Navedeni su i najbitniji izvori – publikacije ili arhivski materijal. Pored teksta se nalaze fotografije koje prikazuju aktuelno stanje bivših logora, a osim u nekoliko slučajeva gde ih nije bilo moguće pronaći, i istorijske fotografije.
 

Publikacija je koncipirana kao prateći tekst izložbe jer se na taj način pruža mogućnost da se dublje govori o mestima koja su za hiljade ljudi bila poslednje odredište pre smrti. Takođe, želja je da se skrene pažnja na njihovo sadašnje stanje. U Nišu i u Beogradu (Banjica) na mestu nekadašnjih logora u vreme SFRJ su osnovani muzeji u znak sećanja na ljude koji su ovde bili zatvoreni; u Zrenjaninu, Boru i na beogradskom Sajmištu postavljene su memorijalne ploče ili su izgrađeni spomenici. Međutim, na određenim lokacijama nema nikakvih obeležja koja bi ukazala da su se tu nalazili koncentracioni logori. Posebno je zabrinjavajuće stanje nekadašnjeg logora Topovske šupe u Beogradu, gde su bili zatočeni Jevreji i Romi: ovo mesto je predviđeno za rušenje kako bi se na njemu izgradio tržni centar. Publikacija, dakle, ima ne samo informativnu, nego i društvenu funkciju: čitajući o mestima na kojima su se nalazili logori i upoređujući njihovu istoriju sa sadašnjem stanjem, nameće se razmišljanje o ispravnosti našeg odnosa prema Holokaustu i genocidu nad Romima i o našoj mogućnosti da to eventualno promenimo, da dopunimo novim znanjem i željom da se stradanje Jevreja i Roma ne zaboravi.

Autorka publikacije: Emilija Cvetković

Dizajn i prelom: Vladimir Opsenica

Projekat je podržala Ambasada SAD u Beogradu 

 
Pogledajte publikaciju

 

Mapiranje Holokausta – Mesta sećanja u Srbiji (I)
Mapiranje Holokausta – Mesta sećanja u Srbiji (II)